Pradnyagama

Lembar Pengesahan Dokumen

Seluruh dokumen yang disematkan dengan QR Code dari Pradnyagama telah disahkan oleh yang bersangkutan melalui halaman berikut sesuai dengan Nama & No. SIPP yang tertera dibawah ini:

Ni Made Pradnya Amadeandra Kusuma, M.Psi.,Psikolog

SIPP : 4134-22-2-1

Ketua Yayasan Pradnyagama

Penyematan tautan ataupun QR Code pada dokumen yang mengarah ke halaman ini tidak dianggap valid jika diberikan oleh pihak lain selain PT. Pradnyagama Pilar Kusuma.