Pradnyagama

Lembar Pengesahan Dokumen

Seluruh dokumen yang disematkan dengan QR Code dari Pradnyagama telah disahkan oleh yang bersangkutan melalui halaman berikut sesuai dengan Nama & No. SIPP yang tertera dibawah ini:

Dra. Retno IG Kusuma, M. Kes., Psikolog

SIPP: 0008-20-2-4

Penyematan tautan ataupun QR Code pada dokumen yang mengarah ke halaman ini tidak dianggap valid jika diberikan oleh pihak lain selain PT. Pradnyagama Pilar Kusuma.