Pradnyagama

Lembar Pengesahan Dokumen

Seluruh dokumen yang disematkan dengan QR Code dari Pradnyagama telah disahkan oleh yang bersangkutan melalui halaman berikut sesuai dengan Nama & No. SIPP yang tertera dibawah ini:

I Gusti Ayu Mirah Mayoni Dewi, S.Psi

Wali Kelas TK

Penyematan tautan ataupun QR Code pada dokumen yang mengarah ke halaman ini tidak dianggap valid jika diberikan oleh pihak lain selain PT. Pradnyagama Pilar Kusuma.